Home

Bij de kinderopvang in Haarlem|Kinderopvang ’t Schaapie streven wij naar een flexibele en huiselijke sfeer. Vaste gezichten, laagdrempeligheid en betalen voor wat je afneemt! In deze tijd is het belangrijk dat u niet te veel betaalt voor de opvang van uw kind. Wij zijn het daarom ook met u eens dat het betalen, voor uren die u niet afneemt, echt niet meer kan. In 2009, toen wij begonnen met de opvang voor kinderen, hebben wij gekeken naar wat wij zelf, als ouders, belangrijk vonden en door dat te hebben gedaan, zijn wij de kinderopvang in Haarlem|Kinderopvang ’t Schaapie al jaren de meest flexibele, goedkope en vooral gezellige opvang.
 
Wij zijn er voor de kinderen, voor de ouders,  samen met de ouders!
 
INSPECTIERAPPORT GGD
Onze inspecties zijn te vinden op de site van het LRK
Om een bijdrage van de belastingdienst terug te krijgen, heeft u ons LRK-nummer nodig: Landelijk Register Kinderopvang: Kinderopvang ’t Schaapie