Tarieven

Tarieven 2020

Het vaste bedrag per maand is een optelsom van het gemiddeld aantal dagen dat uw kind per jaar wordt opgevangen. De tarieven zijn all-in; Fruit, lunch, tussendoortjes, luiers en activiteiten op de groep. Exclusief flesvoeding. De tarieven zijn bruto tarieven. Van de belastingdienst kunt u een tegemoetkoming aanvragen.

Bij ons betaalt u een vast tarief per dag, zonder verrassingen achteraf. U weet precies waar u aan toe bent.  Als u incidenteel extra opvang nodig heeft, kan dit aangevraagd worden via het ouderportaal. Voor deze extra dagen rekenen wij gewoon het standaard uurtarief. Worden deze extra dagen regelmatig (bij een contract van 1 dag, meer dan 1 keer per maand, bij een contract van 2 dagen, meer dan 2 keer per maand etc.) aangevraagd, dan worden de nieuwe dagen vast in het contract afgesproken.

Het uurtarief voor de NSO is ook op elke dag hetzelfde tarief, met uitzondering van extra uren tijdens de vakanties. Wij hanteren geen inschrijfkosten. Als er een inschrijfformulier is ingevuld en de inschrijving wordt geannuleerd, rekenen wij €15,00 euro administratiekosten. Als er al een contract is getekend als de opvang geannuleerd wordt, rekenen wij €75,00 euro aan administratiekosten. Wordt de opvang binnen een maand voor start opvang geannuleerd, rekenen wij de hele maand opvang.

Facturen

U ontvangt maandelijks een factuur per e-mail en in het ouderportaal. In februari van elk jaar ontvangt u een jaaropgave van de gefactureerde uren en de geïncasseerde bedragen van het voorafgaande jaar, mits alle bedragen voldaan zijn.

 

Automatische incasso

Bij plaatsing ontvangt u een overzicht van de vaste maandelijkse kosten. Deze kosten worden maandelijks vooraf geïncasseerd.

 

Belastingdienst

Het maximum te vergoeden uurtarief vanuit de belastingdienst is voor 2020 aangepast. Voor het KDV € 8,17. Voor de NSO wordt het te vergoeden tarief € 7,02.

Alle werkende en/of studerende ouders minimaal 33% van de opvangkosten vergoed.

 

Voorbeeld KDV;

 

Verzamelinkomen 1: €30.000,00 per jaar. Eigen bijdrage KDV van €0,81 cent per uur.*

Verzamelinkomen 2: €60.000,00 per jaar. Eigen bijdrage KDV van €1,93 per uur.**
Verzamelinkomen 3: €90.000,00 per jaar. Eigen bijdrage KDV van €3,79 cent per uur.***
* Geldt voor het 1ste kind. Voor het tweede kind of meer is de eigen bijdrage KDV: € 0,61 cent per uur.
** Geldt voor het 1ste kind. Voor het tweede kind of meer is de eigen bijdrage KDV: € 0,73 cent per uur.
*** Geldt voor het 1ste kind. Voor het tweede kind of meer is de eigen bijdrage KDV: €1,14 per uur.

 

Voorbeeld NSO:

Verzamelinkomen 1: €30.000,00 per jaar. Eigen bijdrage NSO van €0,74 cent per uur.*
Verzamelinkomen 2: €60.000,00 per jaar. Eigen bijdrage NSO van €1,69 per uur.**
Verzamelinkomen 3: €90.000,00 per jaar. Eigen bijdrage NSO van €3,29 cent per uur.***
* Geldt voor het 1ste kind. Voor het tweede kind of meer is de eigen bijdrage KDV: € 0,56 cent per uur.
** Geldt voor het 1ste kind. Voor het tweede kind of meer is de eigen bijdrage KDV: € 0,67 cent per uur.
*** Geldt voor het 1ste kind. Voor het tweede kind of meer is de eigen bijdrage KDV: €1,02 per uur.

 

Om precies uit te rekenen wat de netto eigen bijdrage per uur is, kan er op de site van de belastingdienst een proefberekening gemaakt worden.

 

Maximale tegemoetkoming belastingdienst stijgt voor het KDV en de NSO in 2020:

Maximum uurprijs 2019 2020
Dagopvang     € 8,02 € 8,17
Buitenschoolse opvang     € 6,89 € 7,02

De uurtarieven voor Kinderopvang ’t Schaapie per 1 januari 2020

 

Uurprijs 2019                Uurprijs 2020    Incidenteel extra uur bij halve dag opvang

Dagopvang € 8,02 Dagopvang € 8,38 Dagopvang              € 9,53
NSO            € 7,02 NSO            € 7,24 NSO (vakanties)      € 8,38

 

Als Kinderopvang ’t Schaapie dicht is, kan er binnen een maand geruild worden.

 

Wijzigen van opvangpakket voor KDV of NSO

Het doorgeven van minder opvangdagen is alleen mogelijk door dit, 1 maand van te voren en voor de eerste van de maand, per mail door te geven via contact@hetschaapie.nl. Dit kan iedere maand doorgegeven worden. Voorbeeld; een wijziging die doorgeven wordt op 6 januari 2020 wordt door ons verwerkt per 1 maart 2020. Meer dagen afnemen kan elk moment in de maand en kan ook per direct verwerkt worden, mits er plek is.

Facturering in 2020

In 2020 zullen we, net als de voorgaande jaren, een gemiddeld bedrag per maand gaan factureren. Hierbij wordt het jaarbedrag gedeeld door 12 maanden. Dit is overeenkomstig de wijze waarop de belastingdienst de kinderopvangtoeslag uitbetaalt.

 

Nog even de afspraken op een rijtje;

  • Wij zijn het hele jaar door geopend, uitgezonderd van de nationale feestdagen en 2 studiedagen per kalenderjaar.
  • Flexibiliteit in ruildagen.
  • €8,38 per uur voor het KDV en €9,53 voor een incidenteel extra uur bij halve dag opvang.
  • €7,24 per uur voor de NSO en €8,38 voor een incidenteel extra uur bij halve dag opvang in de vakanties.
  • Alle ouders (KDV) betalen van 07.30-18.30, van 07.30-13.00 óf van 13.00-18.30. Minimale afname is 1 hele dag of 2 dagdelen.
  • Alle ouders (NSO) betalen in de vakanties van 07.30-18.30 en in schoolweken tot 18.30.
  • Een extra uur afnemen kan alleen bij halve dagen opvang, incidenteel en tegen een uurtarief van €9,53 voor het KDV. Incidenteel is bij een contract van 1 dag per week niet meer dan 1 keer in de maand, bij een contract van 2 dagen per week niet meer dan 2 keer in de maand etc. Komt het vaker voor dan aangegeven, zal het contract gewijzigd worden naar hele dag opvang.
  • Een extra uur afnemen voor de NSO kan alleen bij halve dagen opvang in de vakanties, incidenteel en tegen een uurtarief van €8,38. Dit uurtarief geldt niet voor dagen dat de kinderen eerder uit school zijn.
  • Studiedagen van scholen zijn niet in de maandfactuur meegerekend en moeten via het ouderportaal aangevraagd worden. Hier geldt het normale uurtarief van €7,24 voor.
  • Opzeggen dient voor de 1ste van de maand gedaan te worden. Het contract loopt dan nog door voor een volledige kalendermaand. Voorbeeld; wordt er (gedeeltelijk) opgezegd tussen 1 en 31 januari, gaat de wijziging per 1 maart in.