Tarieven 2019

Tarieven 2019

Het vaste bedrag per maand is een optelsom van het gemiddeld aantal dagen dat uw kind per jaar wordt opgevangen. De tarieven zijn all-in; Fruit, lunch, tussendoortjes, luiers en activiteiten op de groep. Exclusief flesvoeding. De tarieven zijn bruto tarieven. Van de belastingdienst kunt u een tegemoetkoming aanvragen.

Bij ons betaalt u een vast tarief per dag, zonder verrassingen achteraf. U weet precies waar u aan toe bent.  Als u incidenteel extra opvang nodig heeft, kan dit aangevraagd worden via de ouderlogin. Voor deze extra dagen rekenen wij gewoon het standaard uurtarief. Worden deze extra dagen regelmatig (bij een contract van 1 dag, meer dan 1 keer per maand, bij een contract van 2 dagen, meer dan 2 keer per maand etc.) aangevraagd, dan worden de nieuwe dagen vast in het contract afgesproken.

Het uurtarief voor de NSO is ook op elke dag hetzelfde tarief, met uitzondering van extra uren tijdens de vakanties. Wij hanteren geen inschrijfkosten.

Facturen

U ontvangt maandelijks een factuur per e-mail en in de ouderlogin. In februari van elk jaar ontvangt u een jaaropgave van de gefactureerde uren en de geïncasseerde bedragen van het voorafgaande jaar.

 

Automatische incasso

Bij plaatsing ontvangt u een overzicht van de vaste maandelijkse kosten. Deze kosten worden maandelijks vooraf geïncasseerd.

 

Belastingdienst

Het maximum te vergoeden uurtarief vanuit de belastingdienst is voor 2019 aangepast. Voor het KDV wordt het te vergoeden tarief verhoogd met 7,65% tot maximaal  € 8,02. Voor de NSO wordt het te vergoeden tarief verlaagd naar maximaal € 6,89. Dat is een daling van 0,86%.

Omdat de kinderopvangtoeslag voor het KDV in 2019 wederom omhoog is gegaan, krijgen ouders in 2019 meer terug dan in 2018. Daardoor hoeven de meeste ouders, ondanks de prijsverhoging én de afschaffing van de flexibele opvang bij Kinderopvang ’t Schaapie, netto per uur minder te betalen. Daarnaast krijgen alle werkende en/of studerende ouders minimaal 33% van de opvangkosten vergoed.

 

Voorbeeld KDV; Opvang voor 3 dagen in de week met 11 uur opvang per dag, met een verzamelinkomen van ongeveer €51.000,00 euro per jaar, kost €1,54 netto per uur (de eigen bijdrage van de ouder).

 

Voorbeeld NSO: Opvang voor 3 dagen in de week (opvang van 15.00-18.30), met een verzamelinkomen van ongeveer €51.000,00 euro per jaar, kost €1,45 netto per uur, inclusief vakantie opvang van 11 uur per dag.

Om precies uit te rekenen wat de netto eigen bijdrage per uur is, kan er op de site van de belastingdienst een proefberekening gemaakt worden.

Maximale tegemoetkoming belastingdienst stijgt voor het KDV en daalt voor de NSO in 2019:

Maximum uurprijs 2018 2019
Dagopvang     € 7,45 € 8,02
Buitenschoolse opvang     € 6,95 € 6,89

 

De uurtarieven voor Kinderopvang ’t Schaapie per 1 januari 2019

 

Uurprijs 2018                Uurprijs 2019            Incidenteel extra uur bij halve dag opvang

Dagopvang € 7,42 Dagopvang € 8,02 Dagopvang              € 9,13
NSO            € 7,02 NSO            € 7,02 NSO (vakanties)      € 8,13

 

Tegenover een kostenverhoging van 8% staat niet alleen de goede opvang die alle kinderen gewend zijn bij ons te krijgen en daarbij kwaliteitsverhoging door extra scholing en extra personeel, maar ook flexibelere ruilmogelijkheden. Vanaf 1 januari 2019 is het mogelijk om alle dagen te ruilen binnen een maand. Dat wil zeggen dat als er op 18 april geen opvang gewenst is, kan die dag tussen 15 april en uiterlijk 17 mei geruild worden. Als Kinderopvang ’t Schaapie dicht is, kan er binnen dezelfde maand geruild worden.

 

Wijzigen van opvangpakket voor KDV of NSO

Het doorgeven van minder opvangdagen is alleen mogelijk door dit, 1 maand van te voren, per mail door te geven via contact@hetschaapie.nl. Dit kan iedere maand doorgegeven worden. Voorbeeld; een wijziging die doorgeven wordt op 6 januari 2019 wordt door ons verwerkt per 1 maart 2019. Meer dagen afnemen kan elk moment in de maand en kan ook per direct verwerkt worden, mits er plek is.

Facturering in 2019

In 2019 zullen we, net als de voorgaande jaren, een gemiddeld bedrag per maand gaan factureren. Hierbij wordt het jaarbedrag gedeeld door 12 maanden. Dit is overeenkomstig de wijze waarop de belastingdienst de kinderopvangtoeslag uitbetaald.

 

Nog even de afspraken op een rijtje;

  • Wij zijn het hele jaar door geopend, uitgezonderd van de nationale feestdagen en 2 studiedagen per kalenderjaar.
  • Flexibiliteit in ruildagen.
  • €8,02 per uur voor het KDV en €9,13 voor een incidenteel extra uur bij halve dag opvang.
  • €7,02 per uur voor de NSO (dit wijzigt niet) en €8,13 voor een incidenteel extra uur bij halve dag opvang in de vakanties.
  • Alle ouders (KDV) betalen van 07.30-18.30, van 07.30-13.00 óf van 13.00-18.30. Minimale afname is 1 hele dag of 2 dagdelen.
  • Alle ouders (NSO) betalen in de vakanties van 07.30-18.30 en in schoolweken tot 18.30.
  • Een extra uur afnemen kan alleen bij halve dagen opvang, incidenteel en tegen een uurtarief van €9,13 voor het KDV. Incidenteel is bij een contract van 1 dag per week niet meer dan 1 keer in de maand, bij een contract van 2 dagen per week niet meer dan 2 keer in de maand etc. Komt het vaker voor dan aangegeven, zal het contract gewijzigd worden naar hele dag opvang.
  • Een extra uur afnemen voor de NSO kan alleen bij halve dagen opvang in de vakanties, incidenteel en tegen een uurtarief van €8,13. Dit uurtarief geldt bijvoorbeeld ook voor dagen dat de kinderen eerder uit school zijn, omdat de school incidenteel eerder dicht gaat.
  • Studiedagen van scholen zijn niet in de maandfactuur meegerekend en moeten via de ouderlogin aangevraagd worden. Hier geldt het normale uurtarief van €7,02 voor.
  • Opzeggen dient voor de 1ste van de maand gedaan te worden. Het contract loopt dan nog door voor een volledige kalendermaand. Voorbeeld; wordt er (gedeeltelijk) opgezegd tussen 1 en 31 januari, gaat de wijziging per 1 maart in.