Tarieven

Tarieven 2021

Het vaste bedrag per maand is een optelsom van het gemiddeld aantal dagen dat uw kind per jaar wordt opgevangen. De tarieven zijn all-in; Fruit, lunch, tussendoortjes, luiers en activiteiten op de groep. Exclusief flesvoeding. De tarieven zijn bruto tarieven. Van de belastingdienst kunt u een tegemoetkoming aanvragen.

Bij ons betaalt u een vast tarief per dag, zonder verrassingen achteraf. U weet precies waar u aan toe bent.  Als u incidenteel extra opvang nodig heeft, kan dit aangevraagd worden via het ouderportaal. Voor deze extra dagen rekenen wij gewoon het standaard uurtarief. Worden deze extra dagen regelmatig (bij een contract van 1 dag, meer dan 1 keer per maand, bij een contract van 2 dagen, meer dan 2 keer per maand etc.) aangevraagd, dan worden de nieuwe dagen vast in het contract afgesproken.

Wij hanteren geen inschrijfkosten, echter als er een inschrijfformulier is ingevuld en de inschrijving wordt geannuleerd, rekenen wij €15,00 euro administratiekosten. Als er al een contract is getekend als de opvang geannuleerd wordt, blijft het betaalde voorschot van €150,00 euro in het bezit van ‘t Schaapie. Dit voorschot wordt verrekend met de eerste opvangmaand. Wordt de opvang binnen een maand voor start opvang geannuleerd, rekenen wij de hele maand opvang.

 

Facturen

U ontvangt maandelijks een factuur per e-mail en in het ouderportaal. In februari van elk jaar ontvangt u een jaaropgave van de gefactureerde uren en de geïncasseerde bedragen van het voorafgaande jaar, mits alle bedragen voldaan zijn.

Automatische incasso

Bij plaatsing ontvangt u een overzicht van de vaste maandelijkse kosten. Deze kosten worden maandelijks vooraf geïncasseerd.

Belastingdienst

Alle werkende en/of studerende ouders minimaal 33% van de opvangkosten vergoed.

Tabel teruggave kinderopvangtoeslag per inkomen

Om precies uit te rekenen wat de netto eigen bijdrage per uur is, kan er op de site van de belastingdienst een proefberekening gemaakt worden.

Maximale tegemoetkoming belastingdienst stijgt voor het KDV en de NSO in 2021:

Dagopvang  € 8,46
Naschoolse opvang  € 7,27

De uurtarieven voor Kinderopvang ’t Schaapie per 1 januari 2021

Uurprijs 2021                               Incidenteel extra uur (alleen bij halve dag opvang)

Dagopvang € 8,98 Dagopvang €10,21
Naschoolse opvang* € 7,54 Naschoolse opvang* €9,57
Naschoolse opvang** € 7,75

*inclusief vakantieopvang

**exclusief vakantieopvang

Gemiste opvangdagen kunnen binnen het kalenderjaar geruild worden.

Wijzigen van opvangpakket voor KDV of NSO

Het doorgeven van minder opvangdagen is alleen mogelijk door dit, 1 maand van te voren en voor de eerste van de maand, per mail door te geven via contact@hetschaapie.nl. Dit kan iedere maand doorgegeven worden. Voorbeeld; een wijziging die doorgeven wordt tussen 1 en 31 januari wordt door ons verwerkt per 1 maart. Meer dagen afnemen kan elk moment in de maand en kan ook per direct verwerkt worden, mits er plek is.

Facturering

In 2021 zullen we, net als de voorgaande jaren, een gemiddeld bedrag per maand gaan factureren. Hierbij wordt het jaarbedrag gedeeld door 12 maanden. Dit is overeenkomstig de wijze waarop de belastingdienst de kinderopvangtoeslag uitbetaalt.

Financiële afspraken op een rijtje:

NSO:

 • Studiedagen van scholen zijn niet in de maandfactuur meegerekend en moeten via de ouderlogin aangevraagd worden. Hier geldt het normale uurtarief van €7,54 voor.
 • Het aantal opvangdagen in de vakanties is hetzelfde aantal opvangdagen tijdens schoolweken en geldt voor alle vakantieweken.
 • Halve dagen opvang in de vakanties is ook mogelijk.
 • Alle ouders betalen in de vakanties van 07.30-13.00, 13.00-18.30 of 07.30-18.30 en in schoolweken tot 18.30.
 • Een extra uur afnemen voor de NSO kan alleen bij halve dagen opvang in de vakanties, incidenteel en tegen een uurtarief van €9,57. Dit uurtarief geldt niet voor dagen dat de kinderen eerder uit school zijn.

KDV:

 • Alle ouders betalen van 07.30-18.30, van 07.30-13.00 óf van 13.00-18.30. Minimale afname is 1 hele dag of 2 dagdelen.
 • Een extra uur afnemen kan alleen bij halve dagen opvang, incidenteel en tegen een uurtarief van €10,21. Incidenteel is bij een contract van 1 dag per week niet meer dan 1 keer in de maand, bij een contract van 2 dagen per week niet meer dan 2 keer in de maand etc. Komt het vaker voor dan aangegeven, zal het contract gewijzigd worden naar hele dag opvang.

KDV en NSO:

 • Ruildagen binnen een kalenderjaar, uitgezonderd vakanties langer dan een week. Deze dagen kunnen binnen 2 maanden geruild worden. Ruilen is op basis van leidster-kind ratio. Het is mogelijk dat er geen plek is.
 • Opzeggen dient voor de 1ste van de maand gedaan te worden. Het contract loopt dan nog door voor een volledige kalendermaand. Voorbeeld; wordt er (gedeeltelijk) opgezegd tussen 1 en 31 januari, gaat de wijziging per 1 maart in.
 • Bij ophalen na 18.30, geldt er een boete van €25,00 per keer, per gezin. Dit bedrag wordt volledig aan de pedagogisch medewerkers besteed.
 • Wij zijn het hele jaar door geopend, uitgezonderd van de nationale feestdagen en 2 studiedagen per kalenderjaar.