Plaatsing

Wij hebben gekozen voor opvang in de volgende leeftijdscategorie, omdat we vinden dat je als kinderopvang goed moet kijken naar de ontwikkeling van de kinderen. Een kindje van 1, 5 jaar die nog niet loopt, plaatsen we in principe niet in de dreumesgroep, waar alleen maar kinderen van 1-2,5 jaar zitten, die verder in ontwikkeling zijn. Er zit echter ook aan andere kant aan; een kindje plaatsen bij een groep kinderen die verder is in ontwikkeling kan ook heel stimulerend werken. Daarom kijken wij per kind wat mogelijk is, rekening houdend met de capaciteit van de groep. Een kind in de babygroep houden, als hij of zij met 11 maanden al wel loopt en zo te groot is voor een babygroep is evenmin een goed idee. Op deze manier proberen wij meer aan de behoeften van het kind te voldoen.
 Momenteel zijn er 5 groepen voor de opvang open:
  • 1 babygroep ‘De Lammetjes’  van 0 – 2 jaar  (maximaal 10 kinderen, 3 leid(st)ers)
  • 1 dreumesgroep ‘De Biggetjes’ van 1 – 2,5 jaar  (maximaal 11 kinderen, 2 leid(st)ers)
  • 1 peutergroep ‘De Schaapies’ van 2-4 jaar (maximaal 16 kinderen, 2 leid(st)ers)
  • 1 verticale groep ‘De Kuikentjes’ van 1-4 jaar (maximaal 12 kinderen, 2 leid(st)ers)
  • 1 NSO ‘De Aapies’ van 4-12 jaar (maximaal 20 kinderen, 2 leidsters)
En we hebben in ons mooie pand capaciteit voor 7 groepen en 2 speelruimtes op de 1ste en 2e verdieping.
We trachten op elke groep een stagiaire te hebben, zodat we te allen tijde aan het 4- ogen principe kunnen voldoen. Ook al staat deze stagiaire niet alleen op de groep en wordt ze niet meegerekend in het leidster-kind ratio, is een paar extra ogen altijd goed. Wordt er niet voldaan aan het 4-ogen principe, zijn er camera’s om dit aan te vullen. In elke groepsruimte hangt een camera, zodat de groep extra ondersteuning kan krijgen. De beelden worden, na een week, automatisch overschreven.
We hebben op de eerste verdieping en de tweede verdieping een extra speelruimte voor de kinderen om andere dingen te doen, die ze op de groep niet mogen, zoals rennen, met zachte ballen gooien etc. Bij slecht weer, kunnen de kinderen dan ook op een andere plek zijn, dan in hun eigen groep.