Kinderopvang 't Schaapie

Plaatsing

Wij hebben gekozen voor opvang in een specifieke leeftijdscategorie. Wij vinden dat je als kinderopvang goed moet kijken naar de ontwikkeling van de kinderen zelf.

Een kindje van 1,5 jaar oud plaatsen wij bijvoorbeeld niet zomaar in de dreumesgroep als hij of zij nog niet kan lopen. De andere kinderen kunnen namelijk al verder zijn in hun ontwikkeling. In sommige gevallen kan een plaatsing als deze juist heel effectief zijn, omdat het kind gestimuleerd wordt door de andere kinderen.

Wij kijken altijd per kind wat er mogelijk is, rekening houdend met de capaciteit van de groep. Op deze manier proberen wij zo veel mogelijk aan de behoeften van het kind te voldoen.

Momenteel hebben wij 7 groepen binnen onze opvang:

Ons streven is om een stagiair binnen elke groep te hebben, zodat we altijd aan het vierogenprincipe kunnen voldoen. Ook al staat onze stagiair niet alleen op de groep en wordt hij of zij niet meegerekend in het beroepskracht-kindratio, zijn een paar extra ogen altijd goed.
Op momenten dat wij niet kunnen voldoen aan het vierogenprincipe, hebben wij camera’s die extra ondersteuning bieden. In elke groepsruimte hangt een camera, zodat iedere groep extra toezicht kan krijgen. De beelden worden uiteraard na een week automatisch overschreven.