Tarieven

Het vaste bedrag per maand is een optelsom van het gemiddeld aantal dagen dat uw kind per jaar wordt opgevangen. Onze tarieven zijn all-in; wij verzorgen lunch, tussendoortjes, vers fruit, luiers en natuurlijk activiteiten met de groep. Onze tarieven zijn bruto geprijsd. Bij de belastingdienst kunt u eventueel een tegemoetkoming aanvragen.

alan-rodriguez-n17nkbsc-zy-unsplash-(1)_optimized

Tarieven 2024

Bij ons betaalt u een vast tarief per dag, zodat u nooit voor verrassingen staat. U weet precies waar u aan toe bent.

Als u incidenteel extra opvang nodig heeft, kunt u dit aanvragen via het ouderportaal. Voor deze extra dagen rekenen wij gewoon het standaard uurtarief. Als u deze extra dagen regelmatig aanvraagt, leggen we de nieuwe dagen vast in het contract. Bij een contract van één dag, meer dan één keer per maand. Of bij een contract van twee dagen, meer dan twee keer per maand et cetera.

Wij hanteren geen inschrijfkosten. Let alleen wel op: Als u een inschrijfformulier heeft ingevuld en de inschrijving vervolgens annuleert, rekenen wij 15 euro aan administratiekosten. Ook als wij een contract hebben getekend en u de opvang annuleert, blijft het betaalde voorschot van 150 euro in het bezit van ‘t Schaapie. Dit voorschot wordt verrekend met de eerste opvangmaand. Als u de opvang binnen een maand voor start van de opvang annuleert, rekenen wij de hele maand opvang.

Als u precies wilt uitrekenen wat uw netto eigen bijdrage per uur is, kunt u op de site van de belastingdienst een proefberekening maken. naar: Als u precies wilt uitrekenen wat uw netto eigen bijdrage per uur is, kunt u hieronder een proefberekening maken.

kinderopvangtoeslag berekenen

Facturen

U ontvangt maandelijks een factuur per e-mail. Dit factuur is ook terug te vinden in het ouderportaal. In de maand februari ontvangt u een jaaropgave van de gefactureerde uren en de geïncasseerde bedragen van het voorafgaande jaar, mits alle bedragen voldaan zijn.

Automatische incasso

Bij plaatsing ontvangt u een overzicht van de vaste maandelijkse kosten. Deze kosten worden maandelijks vooraf geïncasseerd.

Belastingdienst

Alle werkende en studerende ouders kunnen minimaal 33% van de opvangkosten vergoed krijgen.

Maximale tegemoetkoming belastingdienst stijgt voor het KDV en de NSO in 2023

*inclusief vakantieopvang
**exclusief vakantieopvang

Dagen die wij gesloten zijn en nationale feestdagen kunnen binnen het kalenderjaar geruild worden.

De uurtarieven voor Kinderopvang ’t Schaapie
per 1 januari 2024

Uurprijs 2024

Wijzigen van opvangpakket voor KDV of NSO

Als u het aantal opvangdagen wilt verminderen kunt u dit per mail doorgeven via contact@hetschaapie.nl. Dit kunt u het best één maand van te voren én voor de eerste dag van de maand doen.
In principe kunt u dit iedere maand doorgeven. Als u bijvoorbeeld een wijziging mailt tussen 1 en 31 januari, verwerken wij deze per 1 maart.
Als u het aantal opvangdagen wilt vermeerderen kan dit op elk gewenst moment van de maand. Wij kunnen dit direct voor u verwerken als er voldoende plek beschikbaar is.

Wijzigen van opvangpakket voor KDV of NSO

In 2024 zullen we, net als de voorgaande jaren, een gemiddeld bedrag per maand gaan factureren. Hierbij wordt het jaarbedrag gedeeld door 12 maanden. Deze methode is overeenkomstig met de wijze waarop de belastingdienst de kinderopvangtoeslag uitbetaalt.

Financiële afspraken op een rijtje:

NSO:

KDV:

KDV en NSO: