Pedagogisch actief

Kinderopvang

Het keurmerk voor ouders en de maatschappij
Ouders vinden kinderopvang essentieel voor de ontwikkeling op de volgende gebieden voor kinderen:

  • Emotionele competenties: Kijk, ik mag er zijn! Vertrouwen in jezelf en in anderen, omgaan en herkennen van gevoelens.

  • Sociale competenties: Kijk, we doen het samen! Het gevoel erbij te horen en verbondenheid met de groep, rekening houden met elkaars gevoelens, samen spelen en elkaar helpen.

  • Expressieve en beeldende competenties: Kijk, ik kan dansen, zingen en iets maken! Het zich uiten in kleur, klank, geur, smaak, vorm of beweging.

  • Motorische en zintuiglijke competenties: Kijk, ik beweeg, ervaar en ontdek! Het plezier hebben in bewegen en het leren van vaardigheden. Rollen, lopen, dansen, balanceren, springen, fietsen (de grove motoriek). Tekenen, schrijven, kralen rijgen, oog-handco√∂rdinatie (de fijne motoriek). Het opdoen van ervaring door middel van alle zintuigen: horen, zien, voelen, proeven en ruiken, (zintuiglijke competentie).

  • Cognitieve competenties: Kijk, ik voel, denk en ontdek! Het begrijpen en benoemen, leren van oorzaak-gevolg, ordenen en meten.

  • Taal en communicatieve competenties: Kijk, ik maak contact, luister, praat en begrijp! Het leren begrijpen en genieten van taal, benoemen, praten, zingen, lezen.


De ontwikkeling wordt gestimuleerd door:

  • Spelletjes te spelen met bovenstaande uitgangspunten. Hierbij maken wij gebruik van pedagogisch actief. Dat is een handboek waaruit je, als pedagogisch medewerker, keuze hebt uit een samengesteld pakket van leuke activiteiten om alle competenties bij kinderen te stimuleren.

 

850391