Pedagogisch actief

Om u inzicht te geven in de wijze waarop wij met uw kind omgaan hebben wij een pedagogisch beleid geformuleerd.

Het keurmerk voor ouders en de maatschappij. Ouders vinden kinderopvang essentieel voor de ontwikkeling van hun kinderen op de volgende gebieden:

Emotionele competenties

"Kijk, ik mag er zijn!" Vertrouwen in jezelf en in anderen. Omgaan en herkennen van gevoelens.

Expressieve en beeldende competenties

"Kijk, ik kan dansen, zingen en iets maken!" Zich uiten in kleur, klank, geur, smaak, vorm en beweging.

Sociale competenties

"Kijk, we doen het samen!" Het gevoel van erbij horen en verbondenheid met de groep. Rekening houden met elkaars gevoelens, samen spelen en elkaar helpen.

Taal en communicatieve competenties

"Kijk, ik maak contact, luister, praat en begrijp!" Het leren begrijpen en genieten van taal. Benoemen, praten, lezen en zingen.

Cognitieve competenties

"Kijk, ik voel, denk en ontdek!" Het begrijpen en benoemen, leren van oorzaak-gevolg, ordenen en meten.

Motorische en zintuiglijke competenties

"Kijk, ik beweeg, ervaar en ontdek!" Het plezier hebben in bewegen en het leren van vaardigheden. Rollen, lopen, dansen, balanceren, springen en fietsen (de grove motoriek). Tekenen, schrijven, kralen rijgen en oog-handcoördinatie (de fijne motoriek). Het opdoen van ervaring door middel van alle zintuigen: horen, zien, voelen, proeven en ruiken (zintuiglijke competenties).

De ontwikkeling wordt gestimuleerd door...

… spelletjes te spelen met bovenstaande uitgangspunten. Hierbij maken wij gebruik van het boek ‘Pedagogisch actief!’. Dit is een handboek waaruit je, als pedagogisch professional, keuze hebt uit een samengesteld pakket van leuke activiteiten om verschillende competenties bij kinderen te stimuleren.

Lees het volledig Pedagogisch beleidsplan KDV Kinderopvang ‘t Schaapie